Brukarundersökning visar på framsteg

Publicerad

Kvinna i rullstol är i ett kök.

I den senaste brukarundersökningen inom funktionshinderområdet, som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomför, har Värmdö kommun gjort betydande framsteg. 

Det som primärt sticker ut är nöjdhet med boendestöd, daglig verksamhet, gruppbostad och personlig assistans. Vidare är det glädjande att förbättringarna inom området trygghet och inflytande, indikerar att vi på bästa sätt lyssnar och agerar med brukarnas bästa för ögonen.

Genom en bättre dialog, mer strukturerade husmöten och satsning på utbildning inom alternativ och kompletterande kommunikation, ser vi att alla kommer till tals. Det är dessa små steg som leder till stora framsteg för en mer inkluderande och stödjande miljö berättar Kerstin Andersson, Tf Kontorschef VOK.

"Arbetet går i rätt riktning"

Även om utmaningar kvarstår, särskilt inom områden där resultaten visat på behov av förbättring, är engagemanget oförändrat. Verksamheterna ser fram emot att fortsätta arbetet, med målet att inte bara möta utan överträffa förväntningarna för dem vi finns till för.

– Att se den positiva utvecklingen i brukarundersökningen är glädjande. Det bekräftar att arbetet går i rätt riktning och att våra ansträngningar för att öka delaktighet och trygghet gör skillnad. Men mycket arbete kvarstår, säger Vård- och omsorgsnämndens ordförande, Julia Ekedahl (S).