Byggstart för efterlängtad gång- och cykelväg

Publicerad

Cykel på cykelväg i kvällssol

Under slutet av april börjar Trafikverket bygga ny gång- och cykelväg mellan Värmdö marknad och Ingaröbron. När den är klar blir det enklare och säkrare att cykla mellan Gustavsberg och Brunn.

Den nya gång- och cykelvägen är 2,2 kilometer lång och byggs på den östra sidan av väg 646, mellan Värmdö marknad och Ingaröbron.

Den nya gång- och cykelvägen planeras att vara klar under slutet av 2025.

Trafikverket genomför projektet i samverkan med kommunen.

Trafikpåverkan från slutet av april

Trafiken påverkas från slutet av april. Trafikverket planerar att börja bygga från den södra sidan, alltså från Ingaröbron. Medan bygget pågår kommer hastigheten att sänkas och körfält att bli smalare.

Ökad säkerhet i korsningen med Lemshagavägen

Det blir även bättre för bilister då Trafikverket planerar för ett vänstersvängfält i korsningen med Lemshagavägen. Det ökar trafiksäkerheten för södergående trafik på väg 646 som ska svänga in till skolan Lemshaga Akademi. På västra sidan breddas vägen. Arbetet vid Lemshagavägen startar preliminärt under 2025.

Läs mer om projektet på Trafikverkets webbplats

Väg 646, Gustavsberg–Ingarö, gång- och cykelväg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.