Delta i en studie om stöd till tonårsföräldrar

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Nu genomför Karolinska institutet ett forskningsprojekt tillsammans med bland annat Värmdö kommun där två former av stöd till föräldrar med tonåringar kommer att jämföras. Syftet är att stärka relationen mellan förälder och tonåring samt att bidra till att tonåringen mår bra.

Alla föräldrar, bonusföräldrar eller andra vuxna som har en föräldraroll till en tonåring bjuds in att delta, berättar Elin Dahlander, Familjebehandlare på barn- och ungdomsmottagningen Hamnen.

Du är varmt välkommen att delta om:

  • Du är tonårsförälder och bor tillsammans med åtminstone en tonåring mellan 13 och 19 år.
  • Du har tillgång till internet i din vardag.
  • Din familj inte har pågående kontakt, det vill säga behandling eller utredning inom BUP, socialtjänst, första linjens psykiatri, habilitering eller motsvarande verksamhet.
  • Du inte lider av brister i hälsa eller förmåga att läsa och eller tala svenska som gör det svårt att kunna besvara enkäter och delta i föräldrastöd i grupp eller online.

Projektet handlar om att utvärdera två olika former av stöd till föräldrar med tonåringar hemma. Föräldrastödet är allmänt, vilket innebär att det riktar sig till alla som är intresserade av att utvecklas i sin föräldraroll och förmåga att hantera utmaningar i livet med tonåringar.

Du som deltar kommer att slumpas till att antingen delta i (1) föräldragrupper (ABC-tonår) som omfattar fyra till fem träffar under ledning av personal från kommunen, (2) Ett onlinestöd (Föräldrawebben) som innebär att du får ta del av material och övningar via webben under fem till sju veckor och under tiden kunna chatta och få stöd av en familjeguide som jobbar på din kommun, eller (3) väntelista”, förklarar Elin Dahlander.

Deltagarna som lottas till väntelistan får efter ett halvår välja om de vill delta i ABC-tonår eller Föräldrawebben.

För mer information och möjlighet att anmäla dig till projektet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktpersoner i Värmdö kommun:

Charlotte Du Rietz Familjebehandlare, charlotte.du-rietz@varmdo.se

Elin Dahlander, Familjebehandlare, elin.dahlander@varmdo.se.