Delta i SCB:s medborgarundersökning

Publicerad

Illustration av en person

Nu skickar SCB ut sin årliga medborgarundersökning till 1 200 slumpmässigt utvalda Värmdöbor.

I år deltar 161 av landets 290 kommuner i undersökningen, vilket är ett rekordhögt antal jämfört med tidigare år. SCB:s medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till kommunernas verksamheter: hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunernas arbete. I år innehåller undersökningen även nya frågor om integration och jämlikhet.

Fakta: SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.
Årets undersökningsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Mer information om undersökningen hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.