Delta i SCB:s medborgarundersökning

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Nu har SCB skickat ut sin årliga medborgarundersökning till slumpmässigt utvalda Värmdöbor.

SCB:s medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till kommunernas verksamheter: hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunernas arbete.

Fakta: SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. I resultaten och statistiken kommer det inte att gå att se vad just du eller någon annan har svarat, ingen i din kommun kommer heller kunna se vad du svarat.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.
Årets undersökningsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Mer information hittar du på SCB:s hemsida: Lämna uppgifter-SCB:s medborgarundersökning Länk till annan webbplats.