Dialoger med skärgårdsborna för en livskraftig skärgård

Publicerad

Mall för nyhetsbild

I mål och budget för år 2023 har förvaltningen fått i uppdrag att ta fram ett skärgårdspaket i samråd med boende i skärgården, med syfte att upprätthålla en livskraftig skärgård och möjliggöra för fler fastboende på och kring våra kärnöar.

Nu har dialogmöten med representanter från skärgårdsöarna inletts för att utreda de behov och utmaningar som finns för att fler ska kunna bosätta sig i skärgården.

Representanter för respektive ö får möjligt att presentera ett visionsprogram och de behov de ser direkt till kommunens politiker.

Målet med dialogerna är att skapa ett skärgårdspaket där det ryms både gemensamma och ö-specifika önskemål från respektive ö. Resultatet av dialogmötena kommer sedan att sammanställas och tas vidare till kommunens förvaltningen men även tillsammans med andra intressenter så som Länsstyrelsen, Region Stockholm och andra kustkommuner.