Digitaliseringsarbete skapar intresse utomlands

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Under torsdagen fick Värmdö kommun ett besök från Danmarks ambassad och representanter från danska näringslivet. Temat för besöket var digitalisering inom vård och omsorg som i Danmark även inkluderar individ- och familjeomsorg.

Värmdö arbetar hårt för att möta nuvarande och framtida utmaningar inom dessa verksamheter och vårt sätt att arbeta med detta har skapat intresse utomlands.

Ordförande för vård och omsorgsnämnden, Julia Ekedahl (S) öppnade mötet och berättade för våra gäster om hur Värmdö kommun levererar hållbar välfärd till för de som bor och verkar i kommunen och hur digitaliseringen bidrar till en bättre välfärd. Julia Ekedahl poängterade att digitaliseringen inte är ett självändamål, utan ett verktyg för att klara den stora utmaningen som Värmdö och alla kommuner är i och står inför.

– Digitalisering handlar om att tillskapa en mer kvalitativ vård och omsorg för våra medborgare och en bättre arbetsmiljö för personalen. Digitaliseringen ska skapa fler mänskliga möten och därmed mer vård och omsorg, säger Julia Ekdahl.

Mona Ekesryd, kontorschef för HUB, berättade om initiativet Smartare Värmdö som drivs för att möta framtidens utmaningar genom förflyttning av hela kommunen för att säkerställa resultat. Digitalisering är en viktig komponent, lika viktigt är att kompetensutveckla, förändra kulturen och utveckla verksamhetens sätt att arbeta så färre medarbetare på sikt kan göra mer för fler. Enterprise-arkitekten, Kenneth Zetterberg tog vid och berättade om projektet Samlat Inloggat Läge.

– Det digitala ekosystemet sträcker sig över både kommun och landsgränser. Danmark har kommit långt i sitt utvecklingsarbete och det är mycket värdefullt för oss att dela erfarenheter med varandra, säger Mona Ekesryd, Kontorschef HUB för Innovation och Utveckling.

”Det är tillsammans som vi lyckas”

Efter en kort paus, öppna och givande samtal var det dags för Mahria Persson-Lövkvist att berätta om hur digitaliseringen påverkar vården inom kommunen. Hon gav flera konkreta exempel på hur digitaliseringens framfart redan har förbättrat vården för Värmdös invånare.

– Planen framåt är att vi behöver mer standardiserade lösningar som kan införas enklare och komma till nytta hos våra kommuninvånare, säger Mahria Person-Lövkvist, kontorschef för Vård och Omsorg.

Birgitta Zaar, kontorschef för Individ- och Familjeomsorgskontoret berättade om hur hennes kontor använder sig av digitaliseringens alla möjligheter och lösningar.

– Den offentliga sektorn i Danmark ser lite annorlunda ut jämfört med Sveriges, men utmaningarna och lösningarna är till stor del densamma. Det är tillsammans och genom att dela med oss av kunskaper och erfarenheter som vi lyckas, säger Birgitta Zaar.