EU:s utbildningskommitté hos Lövhamra naturförskola

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Hur arbetar svensk förskola med miljöfrågor och digitala verktyg? Det fick EU:s utbildningskommitté veta vid ett besök hos Lövhamra förskola på Ingarö. 

Den svenska förskolan skapar intresse utomlands och den 9 juni fick Lövhamra naturförskola på Värmdö besök ända från Bryssel när EU:s utbildningskommitté kom på besök med representanter från EU:s medlemsländer. På plats för att ta emot kommittén var, förutom förskolans ledning, även ordförande Sam Assadi och vice ordförande Amie Kronblad i Värmdös Förskolenämnd. 

Även Scania i Södertälje, ett högteknologiskt företag som arbetar med grön omställning, besöktes dagen innan. Det fanns också en önskan om att få se hur man arbetar med samma typ av fokus, digitalisering och hållbar utveckling, med yngre barn. Därav blev Lövhamra förskola utvald som ett av stoppen under besöket i Sverige.

- Det är alltid lika roligt när strålkastarljuset riktar sig mot förskolans skolform. Jag är otroligt glad och stolt över att vår förskola uppmärksammades internationellt och att vi får möjlighet att vara en förebild för andra EU-länder. Det är stort. Det är inte många länder som har ett så utbyggt system som vi har i Sverige. Det här var ett unikt tillfälle att få visa upp pedagogernas undervisning utifrån perspektiven som var i fokus för studiebesöket, digitalisering och hållbart miljöarbete, som vi på Lövhamra Naturförskola har utvecklat under lång tid och som nu är en naturlig del i vår undervisning, berättar Lövhamras rektor Susanne Palm.

Skolchef Ingmarie Lagne berättade om Sveriges skolsystem och specifikt det som gäller för förskolan i Värmdö kommun. Förskolans ledning fick också berätta mer om Lövhamras arbetssätt med fokus på digitalt lärande kopplat till natur och miljö. En anledning till att utbildningsdepartementet valde ut Lövhamra naturförskola var deras arbete med Grön flagg. Det är en internationell certifiering och ett arbetsverktyg för hållbar utveckling utifrån barnens perspektiv.

Bild på pyssel i klassrum och på lärstigen


Hos Lövhamra är barnen producenter och digitala verktyg används till utforskande och till att förstärka lärmiljöerna. Besökarna fick ta del av hur pedagogerna arbetar med digitala verktyg som ett komplement i undervisningen. Bland annat webbägget, ett digitalt mikroskop som förstorar upp även de minsta fynden från naturen, och den green screen där barnen övar sig i källkritik. Skolköket bjöd på vegetariska smakbitar i linje med kommunens ekologiska kostpolicy och besökarna fick ta en tur längs Lärstigen i närheten. Stigen blir ett extra lärorum för förskolan, som undervisar och leker utomhus året om.

- Vi är entusiastiska över att få presentera Lövhamras förskola för våra europeiska gäster. Förskolan är ett framstående exempel på hur kommunen främjar barnens ansvarstagande och miljömedvetenhet genom att integrera natur och hållbarhet i undervisningen, säger Sam Assadi, ordförande i Förskolenämnden.