Filmvisning för en berikande äldreomsorg

Publicerad

Mall för nyhetsbild

I december bjöd Vård- och omsorgskontoret in till filmvisning av hyllade ”Leva tills jag dör”. Eventet är en del i Värmdö kommuns utvecklingsarbete för en berikande och stimulerande äldreomsorg.

”Leva tills jag dör” är en känslomässigt stark dokumentär som skildrar Monicas och Ellas vänskap. Monica är aktivitetscoach på ett äldreboende och Ella en 99-årig boende. Med humor och värme delar de livets med- och motgångar i att vårdas i livets slutskede.

Syftet med dagen och filmvisningen var att inspirera och belysa hur kommunen i stort kan arbeta för en god äldreomsorg. Vi vände oss dels till anställda inom vård- och omsorg och övrig förvaltning. Dels till politik och föreningsliv, berättar Caroline Tagg, utvecklingsledare på Vård- och omsorgskontoret.

Filmen utforskar vad det innebär att leva fullt ut, ända in i slutet. Samtidigt som den utmanar vår bild av vad äldreomsorgen kan vara och vad den kan bli.

Filmvisningen är en del i kommunens ständigt pågående arbete med att skapa en stimulerande och berikande vardag för våra äldre, säger Caroline Tagg.

Nästa steg blir uppföljning på hur kommunen når framgång i frågorna. Det kommer att ske inom respektive verksamhet.

Vi arbetar för ett rikt utbud av aktiviteter för våra äldre. Livet ska inte ta slut för att du flyttar in på äldreboende utan där ska du kunna leva livet fullt ut, avslutar Caroline Tagg.