Fler bilder i digitalt bildarkiv!

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Hittills har 3 700 bilder från Värmdö kommuns omfattade bildsamling publicerats i Värmdö kommuns digitala arkiv, via databasen Digitalt Museum. Efter att ha digitaliserat kommunens diabilder kan man från och med lördag njuta av 1 200 nya motiv.

Bildarkivet i sig innehåller omkring 30 000 – 50 000 bilder, filmer, ljudband, dokument med mera, med motiv från porslinsfabrikens, Gustavsbergs och Värmdös historia. Arkivet skänktes till Värmdö kommun av Kooperativa Förbundet AB år 2000. Materialet är ett omistligt kulturarv av stort lokalt, nationellt och även internationellt intresse.

- I materialet ser man framväxten av Gustavsbergs bruksmiljö från det tidiga 1800-talet till senare delen av 1900-talet, berättar Jonas Bisander, tf chef Kultur- och fritidskontoret. Här finns porslinsfabriken som så småningom växte och utökades med en sanitetsporslinsfabrik, en badkarsfabrik, en hushållsporslinsfabrik och en plastfabrik, vilken resulterade i att fabriken i Gustavsberg blev en modern storindustri och en av de största i Sverige med internationell status. Samhället och dess utveckling finns också dokumenterat; det vardagliga livet i bruksorten Gustavsberg, den vackra skärgårdsnaturen, olika bostadsområden och byggnader. En riktig kulturhistorisk skatt, helt enkelt.

Nu på lördag den 12 juni publiceras alltså 1 200 av samlingens diabilder som nyligen digitaliserats i den öppna databasen Digitalt museum. Här finns flygbilder över fabriksområdet och överblicksbilder över området som är fotograferade från Kvarnberget och bilder över Gustavsbergs centrum som är fotograferade från vattentornet. Här finns hus och byggnader i och omkring Gustavsberg, bilder på Runda huset med dess originalfönster, Domus och det välkända posthörnet i Gustavsbergs centrum, Keramiskt centrum med sitt café, Kvarnbergsskolan och Ekedalsskolan samt bilder från bostadsområden som Höjdhagen och Grindstugärde.

Det stora flertalet av bilderna är fotograferade av Hilding Engströmer (1909-2002). Han var en engagerad fotograf för Gustavsbergs Fabriker under närmare 40 år. Även många år efter pensioneringen fotograferade han det som pågick på fabrikerna och också mycket av det som pågick i det framväxande samhället; båtupptagning och fullmäktigemöten, företagshälsovården och Domusinvigningen, samt mycket annat. Torsten Rolf (1918-1986), ordförande i Gustavsbergs kommunfullmäktige under 1970- och 1980-talet, har skrivit texter till många av bilderna. Texterna och anekdoterna är daterade till år 1964.

Digitalt Museum är en webbplats för publicering av bilder i kulturhistoriska samlingar. Bakom webbplatsen står Kultur IT som är ett icke vinstdrivande aktiebolag som är samägt av ett antal museer i Norge och Sverige. Här finns idag tillgång till 4,5 miljoner objekt – föremål och bilder – från 250 museer och andra kulturinstitutioner. Digitalt Museum är kopplat till Europeana, en databas för det europeiska kulturarvet. Värmdö kommuns deltagande i Digitalt Museum är ett viktigt steg i riktningen mot att bli en mer digital och tillgänglig kommun.

Ta gärna del av det nya materialet från och med lördag via:

Digitalt museum Värmdö Länk till annan webbplats.