Fler nya värmdöbor ska snabbare garanteras förskoleplats

Publicerad

Kommunhuset värmdö

Det ska vara smidigt att få en plats på förskola i Värmdö kommun.
Nu ska vi se till att det blir ännu smidigare.
– Nya värmdöbor ska bli välkommande med trygghet och förutsägbarhet, inte osäkerhet och livstrassel, säger Sam Assadi (S), ordförande i Förskolenämnden.

I dagsläget är det möjligt för en icke folkbokförd förälder att ställa sitt barn i förskolekö. Men platsgarantin börjar räknas från folkbokföringsdatum i Värmdö kommun. Till följd av detta skapas en osäkerhet för barnfamiljer som planerar att flytta till kommunen men ännu inte folkbokfört sig i Värmdö kommun. Idag ändras riktlinjerna så att garantitiden, vid särskilda skäl, börjar löpa redan innan folkbokföringen i Värmdö kommun trätt i kraft.

– Nya värmdöbor ska bli välkommande med trygghet och förutsägbarhet, inte osäkerhet och livstrassel. I och med att platsgarantin nu börjar löpa redan innan familjen är folkbokförd i Värmdö gör vi det möjligt för familjerna att få en förskoleplats mycket tidigare. För vissa familjer kan det innebära att de har en förskoleplats redan den dag de blir folkbokförda i kommunen, säger Sam Assadi (S), ordförande i Förskolenämnden.

Det känns tryggt att vi har ett ännu tydligare barn och familjeperspektiv i våra riktlinjer för förskoleplats i vår kommun, säger Amie Kronblad (L), vice ordförande i Förskolenämnden.

"Få saker är rimligare"

Carmen Blom, kontorschef för Utbildningskontoret håller med.

– Trygghet om att kunna få en förskoleplats inom garantitiden är nyckeln till en smidig övergång för nya Värmdöbor. De nya riktlinjerna kommer kompletteras med en tillämpningsrutin som ska ge stöd vid handläggning av ansökningar från vårdnadshavare som inte hunnit bli folkbokförda hos oss men som exempelvis har kontrakt på ett boende i Värmdö, säger Carmen Blom.

Idag omnämns inte barn som bor i Värmdö kommun med skyddade personuppgifter som en grupp vid urval av förskoleplatser. Därför ändras nu urvalskriterierna för att prioritera denna grupp inom förskolan. Då barnens skyddsbehov innebär ett större behov av att få plats vid en viss förskola. Samma urvalsreglering finns redan vid val av grundskola i Värmdö kommun.

– Få saker är rimligare än att skydda de allra sköraste av de yngsta barnen i samhället. Därför ändrar vi urvalskriterierna för att kunna prioritera deras möjlighet att börja vid en särskild förskola, säger Sam Assadi avslutningsvis.