Fokus på att förbättra och stärka det lokala företagsklimatet

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Idag släppte Svenskt Näringsliv sin årliga ranking av företagsklimatet, som bygger på en undersökning som speglar främst verksamhetsåret 2022. Värmdö kommun har haft en fallande trend sedan 2020. Kommunen backar något, med en placering på 197 (2022:185). Nu ligger fokus på att vända den trenden, därför ingår kommunen bland annat i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram.

I årets ranking klättrar dock Värmdö tre placeringar gällande det sammanfattande omdömet av företagsklimatet, vilket utgör en tredjedel av rankingresultatet. De resterande delarna utgörs av ytterligare enkätfrågor samt statistikfaktorer.

– Värmdö har haft en fallande trend sedan 2020. Vi vill vända den utvecklingen. Det är bra att företagarnas sammanfattande omdöme rör sig i rätt riktning, samtidigt som vi inom flera andra områden har en fortsatt resa att göra. Vårt nya näringslivsråd och deltagande i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram tydliggör att det här är prioriterat för kommunen, säger Carl Kangas, kommunstyrelsens ordförande.

Stärka och förbättra det lokala företagsklimatet

Förbättringspotential ser företagen inom ett antal områden, områden som kommunen kommer att fokusera på i sitt fortsatta näringslivsarbete framöver. Två områden som är prioriterat är dialog och information till företag.

– Bra att vi inom området information ser en trend i rätt riktning, då ett av våra prioriterade arbeten är Mina sidor för företagare. Vi utgår från företagens behov och i nära dialog testar och utvecklar vi olika lösningar tillsammans. Med den nya tjänsten vill vi förenkla och erbjuda en smartare service - en digital plats där hela engagemanget med kommunen finns samlad på ett ställe, tillgängligt 24/7, säger Cecilia Lejon, kommundirektör.

Viktig satsning för kommunen är Svenskt Näringslivs Utvecklingsprogram

I Utvecklingsprogrammet ges under ett år stöd till kommuner som bestämt sig för att stärka företagsklimatet. Värmdö kommun är en av åtta av Sveriges 290 kommuner som fått möjligheten att delta.

– Vi är nu i gång med Utvecklingsprogrammet, och jag ser fram emot de tematräffar vi har framför oss. Parallellt gäller det att utveckla dialogen och våra mötesplatser där näringslivsrådet, våra regelbundna företagsbesök och företagarträffar är viktiga arenor, säger Ulla Rådling, näringslivschef.

Rankingresultatet och annan information finns på Svenskt Näringslivs webbplats: www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.