Fokus på serviceinriktad myndighetsutövning

Publicerad

Mall för nyhetsbild

En viktig satsning för kommunen är Svenskt Näringslivs Utvecklingsprogram. Utvecklingsprogrammet ger under ett år stöd till kommuner som bestämt sig för att stärka företagsklimatet. Värmdö kommun är en av åtta kommuner som fått möjligheten att delta. Andra träffen tog plats under tisdagen, 5 december.

Träffen hade temat serviceinriktad myndighetsutövning. Kommunen är en myndighet som påverkar våra företags vardag. Den vanligaste kontakten är kopplat till tillstånd eller tillsyn. Under dagen fick vi ta del av hur två kommuner, Trosa och Solna, lyckats med att vara högt uppskattade av det lokala näringslivet i sina kommuner. Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef i Trosa kommun beskrev Trosamodellen och Evrim Erdal , näringslivschef i Solna kommun berättade om Solnas integrerade näringslivsarbete.

En god service och bemötande är en central del i allas vårt uppdrag, oavsett vilken funktion i vår kommun du har. Det var givande att ta del av hur andra kommuner arbetar och jag ser att vi nu har flera processer i gång. Det är viktigt att hela tiden påminna sig om vilka vi är till för, nämligen Värmdöborna, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Kangas (S).

Deltagandet i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram kommer resultera i ett eller flera utvecklingsprojekt för ett starkare företagsklimat i Värmdö. Ett gott företagsklimat är en förutsättning för att starta och utveckla framgångsrika företag. Ett växande näringsliv bidrar till fler arbetstillfällen, fler medborgare som kommer in i arbetslivet, det genererar ökade skatteintäkter och vi som kommun kan där med leverera bättre välfärd. Därför är det lokala företagsklimatet en prioriterad fråga för Värmdö kommun.

– Från träff två tar jag med mig att struktur skapar och sätter kulturen för ett integrerat näringslivsarbete där uppföljning och tydliga forum för både strategiskt och operativt näringslivsarbete måste vara tydligt för alla som möter våra företagare, säger Ulla Rådling näringslivschef.

Utvecklingsprogrammet är i gång och parallellt fortgår arbetet med att utveckla dialogen och våra mötesplatser med vårt lokala näringsliv där näringslivsrådet är en viktig del i att stärka vårt företagsklimat.