Företagsfrukost för avloppsentreprenörer

Publicerad

Människor tittar på en presentation. 

Det blev en morgon fylld med information kring små avlopp när Värmdös avloppsentreprenörer böjds in att knyta nya kontakter med kommunen och branschkollegor.

Genom återkommande branschträffar vill Värmdö kommun skapa en ökad dialog och samverkan mellan kommunen och det lokala näringslivet. Under fredagens företagsfrukost fick vi möjlighet att träffa entreprenörer i Värmdö som alla är verksamma inom området små avlopp.

Entreprenörerna hade innan träffen fått möjlighet att ställa frågor i förväg, som lyftes och togs upp till diskussion. Besökarna fick bland annat ökad insyn i hur kommunens enhet för enskilda avlopp arbetar och handlägger ansökningar.

- Att lyssna in vad vi som kommun kan bli bättre på och ha en dialog med branschen om hur vi kan arbeta tillsammans utifrån våra olika roller är väldigt viktigt. Vårt mål är att ha en så effektiv och serviceinriktad myndighetsutövning som möjligt och dialog är ett viktigt verktyg för att nå dit, säger Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Linda Nygren (S).

- Det är så viktigt med dialog och informationsutbyte för att förstå varandra bättre. Det blev tydligt denna morgon när verksamma entreprenörer fick träffa enheten för avlopp & enskilt vatten, säger enhetschef Hanna Runestad.