Företagsfrukost för ökad insyn i offentliga upphandlingar

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdös lokala företag bjöds in till företagsfrukost med fokus på inköp och upphandling. Kommunens upphandlare och Svenskt Näringsliv var på plats.

Varje år upphandlar Värmdö kommun varor och tjänster för cirka 1,2 miljarder. Därför är det mycket viktigt att kommunens upphandlingar går rätt till och att befintlig konkurrens används på ett bra sätt.

- Att skapa dialog med kommunens företag är av stor vikt för att vi ska kunna få in många och konkurrenskraftiga anbud i kommunens upphandlingar. Vi arbetar aktivt för att anpassa våra upphandlingar så att det ska vara möjligt för mindre och lokala leverantörer att lämna anbud och kunna tävla om de kommunala kontrakten, berättar Värmdö kommuns upphandlingschef Viktor Morawski.

Värmdös lokala företag ska ges möjlighet att delta i offentliga upphandlingar. Den 28 april arrangerade kommunen därför en företagsfrukost med fokus på inköp och upphandling.

- Många av våra lokala företagare upplever offentlig upphandling som krångligt och svårt. Det vill vi ändra på. Våra företagarträffar ger oss möjlighet att möta Värmdös näringsliv och lyssna in deras behov. Just denna morgon fick företagarna tillfälle att öka sin kunskap inom offentlig upphandling, möta våra upphandlare och se vilka affärsmöjligheter som finns, säger Ulla Rådling från Näringslivsenheten på Värmdö kommun.

På plats under företagsträffen fanns även Nathalie Marnell från Svenskt Näringsliv för att ge företagens bild av upphandling.

- Jag tycker det är viktigt att man som företag nyttjar alla möjligheter till dialog som ges inför en ny upphandling. Då kan man vara med och påverka hur kravspecifikationen utformas. Det kan ske genom ett öppet dialogmöte, enskilt möte eller att man svarar på en RFI, en form av extern remiss. Det har tidigare funnits missuppfattningar om att en myndighet inte får föra dialog med marknaden inför en upphandling. Det är inte sant. Det är både tillåtet och önskvärt att dialog förs mellan kommunen och företagen, menar Nathalie Marnell näringspolitiskrådgivare Svenskt Näringsliv.