Framtidsmässan 2023

Publicerad

Två människor skakar hand med varandra.

Under 2023 fortsätter Värmdö kommun arbetet för en ökad arbetsmarknadskunskap för elever i grundskolan. En satsning som syftar till att främja och stärka samverkan mellan skola och arbetsliv.

I september är det återigen dags för Framtidsmässan. Samtliga elever i årskurs 8 på kommunala och fristående grundskolor inom kommunen är inbjudna för att möta representanter från det lokala näringslivet, kommunledningen och näringslivschefen. Under besöket kommer eleverna få möjlighet att ställa frågor till företagen och prova på olika aktiviteter.

Syftet med mässan är att genom möten, samtal och prova-på-aktiviteter bidra till en ökad förståelse bland åttondeklassare kring vilka yrken som finns, vad de innebär samt ge större insikt och möjlighet att göra genomtänka val inför framtiden. Det är också ett tillfälle för företag att inspirera, berätta om sin verksamhet samt representera sin bransch.

- Vi vill bidra till att unga i Värmdö ges möjlighet att möta representanter från näringslivet som en del i valet av framtida yrke. Förhoppningsvis kan mässan bidra till att väcka nyfiken inför framtiden. Vi vet att många näringsidkare brottas med problem att rekrytera. Mässan är en del av Värmdö kommuns långsiktiga arbete med kompetensförsörjning, säger Cecilia Lejon, kommundirektör.

Vill du ha mer information om Framtidsmässan, kontakta: Agnes Mathey, agnes.mathey@varmdo.se, 08-570 470 33