Gällande Gustavsbergs gymnasium

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Det har kommit till vår kännedom att rykten har börjat florera kring Gustavsbergs gymnasium. För att undvika att desinformation sprids så vill vi vara extra tydliga med den informationen som finns att ta del av.

Värmdö kommuns förvaltning föreslår att skolans framtida inriktning ska vara att fortsätta erbjuda introduktionsprogrammen individuellt alternativ och språkintroduktion. Därmed tar kommunen ansvar för de elever som har störst behov av en gymnasieskola i sin hemkommun.

Mot bakgrund av de bristande elevunderlagen föreslås att en utfasning av befintliga nationella program och introduktionsprogrammen yrkesintroduktion och programinriktat val påbörjas hösten 2024. Samtliga elever vid Gustavsbergs gymnasium ges möjlighet att fullfölja sin utbildning på skolan. Utfasningen beräknas vara klar till läsåret 2026/2027.

Förslaget i korthet:

  • Upphöra med intag av nya elever och därmed påbörja en utfasning av de nationella programmen samt introduktionsprogrammen yrkesintroduktion och programinriktat val under perioden 2024–2026.
  • Elever som redan påbörjat sin utbildning ges möjlighet att fullfölja den vid skolan.
  • Erbjuda individuellt alternativ med specialpedagogisk profil med start läsåret 2024/2025.
  • Anpassa organisationen i form av personella resurser och lokaler utifrån förutsättningarna ovan med start 2024.

Sammanfattningsvis betyder detta att de sista eleverna på de nationella programmen slutför sin utbildning vid Gustavsbergs gymnasium juni 2026.

Tidplan:

  • Förslaget tas upp i Gymnasie- och vuxenutbildning- och arbetslivsnämnd den 16 november.
  • Förslaget förväntas tas upp vid Kommunstyrelsens sammanträde den 29 november.
  • Förslaget förväntas tas upp i Kommunfullmäktige den 13 december för slutgiltigt beslut.
  • Vid beslut enligt förslag verkställs förändringen med start hösten 2024.

Läs alla handlingar i sin helhet via: Möten, handlingar och protokoll - Möten - Gymnasie- vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden (2023-11-16) (360online.com) Länk till annan webbplats.