Goda resultat för Värmdös upphandlingsarbete

Publicerad

Mall för nyhetsbild

SBA-rapport visar positiva resultat i NUI för Värmdös upphandlingsarbete under 2022.

Värmdö kommun upphandlar årligen tjänster och varor för omkring 1,2 miljarder och jobbar löpande för att förbättra upphandlingsarbetet i organisationen. Nu visar en rapport från SBA (Stockholm Business Alliance) på positiv respons kring upphandlingarna under förra året. Rapporten baseras på en enkät där de som lämnat anbud i Värmdö kommuns upphandlingar under 2022 fick möjlighet att betygsätta hur de upplevt kommunens upphandlingsarbete. Värmdös resultat i NUI (Nöjdupphandlingsindex) placerar kommunen på plats 33 bland alla Sveriges kommuner. På flera av de serviceområden som enkäten undersökte fick Värmdö kommun mycket goda resultat. Exempelvis gällande rättssäkerhet, bemötande och tillgänglighet.

- Det är mycket glädjande att det fokuserade arbete som lagts på inköp och upphandling i kommunen nu börjar ge positiva resultat. Vi kommer fortsättningsvis att arbeta än mer för att utveckla dialogen med våra lokala företag och jag är övertygad om att vårt resultat i NUI kommer bli än bättre under kommande år, säger kommunens upphandlingschef Viktor Morawski.