Granskning av vägplan för Grisslingerakan

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Trafikverket har en färdig vägplan för Grisslingerakan, väg 222 Mölnvik-Ålstäket. Den kungörs för granskning under perioden 16 maj–16 juni 2023. Passa på att tycka till om förslaget!

Trafikverket planerar för att bygga om väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket, den så kallade Grisslingerakan. Trafikverket vill bredda vägen till fyra körfält och bygga en ny gång- och cykelväg på vägens norra sida samt även två gång- och cykelpassager under väg 222. Planen omfattar arbete i vatten då grundvatten måste ledas bort i samband med att en gång- och cykelpassage ska anläggas under vägen väster om Älgstigen.

Granskningstid: 16 maj–16 juni 2023

Öppet hus: I samband med granskningen bjuder Trafikverket in till öppet hus den 25 maj. De finns på plats kl. 17.00–19.00 och kl. 17.30 presenterar de planförslaget.
Plats: Värmdösalen, Värmdö kommun, Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg.

Plats för handlingar: Underlaget med miljökonsekvensbeskrivning finns under perioden 16 maj–16 juni 2023 på Trafikverkets webbplats samt på Trafikverket, Solna strandväg 98, Solna och hos Värmdö kommun, Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg

Läs mer och ta del av alla handlingar på Trafikverkets webbplats

Trafikverket Grisslingerakan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.