Grönt ljus för två flerbostadshus på Fiskgjusevägen

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Kommunfullmäktige har godkänt VärmdöBostäders genomförandebeslut.
Nu påbörjas arbetet med att bygga hyresrätter på Fiskgjusevägen i Gustavsberg.
– Värmdö ska ha bostäder för alla skeden i livet, säger kommunstyrelsens ordförande, Carl Kangas (S).

Värmdö kommun har under en lång tid haft en brist på hyresrätter. Det vill vi nu ha en förändring på. Under onsdagen, 7 februari, godkände kommunfullmäktige VärmdöBostäders genomförandebeslut om att bygga 69 hyresrätter uppdelat på två hus i Fiskgjusevägen.

– Värmdö ska ha bostäder för alla skeden i livet. Den stora bristen på hyresrätter i Värmdö gör att unga vuxna tvingas flytta härifrån och att äldre ofrivilligt sitter fast i villor som annars kunde frigöras för barnfamiljer. Det här projektet, med många till ytan mindre lägenheter, svarar väl mot det behovet och ligger också bra till i förhållande till infrastruktur och kollektivtrafik, säger kommunstyrelsens ordförande, Carl Kangas (S).

Det kommer främst byggas mindre lägenheter och tidplanen är att arbetet ska sättas i gång under början av 2024 och förhoppningen är att husen ska stå redo under 2026.

– Projektet kommer i huvudsak att tillföra små lägenheter för unga vuxna, vilket jag välkomnar. Det kommer också skapa en kedja där äldre kan flytta till lägenheter och således öppna upp villor och hus för barnfamiljer. Projektet ligger därmed i linje med uppdraget att tillskapa lägenheter för invånare i olika faser i livet, säger Cecilia Lejon, kommundirektör.

I kommunens ekonomiska direktiv till bolaget anges att VärmdöBostäder självständigt ska uppta externa lån med pantbrev som säkerhet. Beslutet idag innebär att Värmdö som ägare av 51% av bolaget godkänner investeringen. Men det är bolaget som självt finansierar investeringen via upplåning.

Projektet bygger på Sveriges Allmännyttas Kombohusavtal vilket möjliggör att hålla produktionskostnader och därmed hyror nere.