Händelse vid Munkmora

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Läs mer här.

En skottlossning inträffade under natten i området Munkmora. Skola och socialtjänst samt andra stödfunktioner arbetar tillsammans för att säkerställa trygghet i området. Skolan är öppen som vanligt då skolan värnar om elevernas vardag och trygghet. Kommunens har aktiverat sina resurser gällande krisstöd och de kommer att anpassas beroende på händelseutvecklingen.

Kommunen har under natten haft och har fortsatt tät kontakt och bra samarbete med polisen. Polisen utreder händelsen.