Heldag för reflektion över omvärldsläge

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdösamarbetet och förvaltningen har under en heldag diskuterat omvärldsläget internationellt, nationellt, regionalt och lokalt.

Den gemensamma dagen var startskottet för budgetarbetet inför 2024 och fokuserade på de utmaningar och möjligheter som Värmdö kommun har. De två viktigaste frågorna var kommunens ekonomi och kompetensförsörjning.

Leverera välfärd till fler med färre resurser

- Utmaningen framöver kommer att handla om hur vi klarar av att leverera välfärd till fler med färre resurser. Vi behöver jobba tillsammans som ett Värmdö – en kommun, för att kunna ta ansvar för välfärden, säger Cecilia Lejon, kommundirektör.

Kompetensförsörjningen är central

- Vi både har och står inför stora utmaningar med kompetensförsörjningen. Nationellt vet vi att antalet personer som gör entré på arbetsmarknaden är färre än arbetsmarknadens behov. Det gör att vi behöver utveckla nya arbetssätt och samarbeten. Vi behöver också, tillsammans vara tydliga med vår profil och ha långsiktighet i arbetet med kompetensförsörjning. Vi behöver klara av att både attrahera, rekrytera, utveckla och behålla våra medarbetare. Vi har ett uppdrag inom mål- och budget att ta fram en kompetensförsörjningsplan. Det är ett arbete som vi inom förvaltningen prioriterar, fortsätter Cecilia Lejon.

- Att få börja budgetprocessen för 2024 gemensamt och skapa en kontors- och nämndövergripande samsyn kring de stora utmaningarna ,och framför allt möjligheterna framåt, är viktigt och jag är övertygad om att det är grundläggande i att nå högre måluppfyllelse till gagn för värmdöborna framöver, säger Carl Kangas (S), kommunstyrelsens ordförande.

Maria Price från Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA deltog under eftermiddagen och visade genom samlad data på Värmdös styrkor och utmaningar. Datan gav upphov till många funderingar och tankar som ledde till samtal om allt från Värmdös demografiska utmaning till skolresultat och kostnadsutvecklingen inom våra olika verksamheter.

Dagen avslutades med en utcheckning där deltagarna fick dela med sig av vad de tog med sig från dagen. Hopp, kunskap, tillförsikt och tillsammansarbete var några av orden som återkom i utcheckningen.

 

Kommundirektör Cecilia Lejon och kommunstyrelsens ordförande Carl Kangas håller i möte

Kommundirektör Cecilia Lejon och kommunstyrelsens ordförande Carl Kangas.