Hjälp oss att nå sopkärl och brunnar

Publicerad

Mall för nyhetsbild

I snön kan det vara svårt att nå sopkärl och se översnöade brunnslock. Här kommer några tips till dig som fastighetsägare som hjälper oss i vårt arbete.

Vi är många som tillsammans behöver hjälpas åt att hålla våra vägar framkomliga och säkra; vi på kommunen, du som trafikant och du som fastighetsägare. I snöiga tider kan det vara knepigt för oss att nå avfallskärl och brunnslock för tömning. Vi vill därför påminna dig som fastighetsägare att hjälpa oss med nedan punkter.

  • Snöröj, sanda och skotta runt soptunnan så att den kan rullas fram till sopbilen. Glöm inte att borsta av snön från locket.
  • Se till att innehållet inte frusit fast i tunnan.
  • Ta in soptunnan så snart du kan efter tömning för ökad framkomlighet.
  • Skotta fram brunnslocket till din tank så att det syns och går att komma fram till.

Tack för din hjälp!