Idéverkstad för unga personer i Värmdö kommun

2023-03-03

Fem streckgubbar och en glödlampa skissade på en svart tavla.

Nyligen arrangerad VKung, Värmdö kommuns ungdomsråd, en idéverkstad för unga personer i kommunen.

Mötet ägde rum på Ung i Värmdös mötesplats Hub i Runda huset i Gustavsberg. Omkring 10 ungdomar deltog i aktiviteten och fick möjlighet att diskutera hur Värmdö kan bli en bättre plats att bo på och vistas i.

Förslag som kom upp under mötet var gratis busskort under skolloven och fler extrajobb för unga personer som vill komma ut i arbetslivet. Andra förslag handlade om att införa åldersgräns för skateparken i Gustavsberg för ökad säkerhet och att öppna upp fler fritidsgårdar.

Förslagen från idéverkstaden kommer att ligga till grund för de kommande dialogmöten med politiker och tjänstepersoner i kommunen, som kommer att arrangeras av VKung under 2023. Under dessa möten får unga personer möjlighet att utrycka tankar och förslag på förbättringar inom områden som är viktiga för dem. Ett tillfälle för unga personer att påverka och få sina röster hörda, och för politiker och tjänstepersoner att ta del av unga personers perspektiv.