Inbjudan till dialog kring Gustavsbergs gymnasiums framtid

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Då elevunderlaget minskat stadigt under flera år beslutade gymnasie-, vuxenutbildning och arbetslivsnämnden den 16 november att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ändra inriktningen för Gustavsbergs gymnasium för att säkerställa gymnasieutbildning för elever med störst behov på hemmaplan.

Förslaget i korthet:

  • Elever som redan påbörjat sin utbildning ges möjlighet att fullfölja den vid skolan.
  • Upphöra med intag av nya elever på och påbörja en utfasning av de nationella programmen samt introduktionsprogrammen yrkesintroduktion och programinriktat val under perioden 2024–2026.
  • Erbjuda individuellt alternativ med specialpedagogisk profil med start läsåret 2024/2025.
  • Anpassa organisationen i form av personella resurser och lokaler utifrån förutsättningarna ovan med start 2024.

Med detta som bakgrund vill vi hälsa elever som går på gymnasiet och högstadiet, vårdnadshavare till dessa samt övriga kommuninvånare välkomna till ett dialogmöte den 27 november 2023. Ingen föranmälan krävs.

Syftet med dialogen är att samtala om möjligheter och utmaningar som den ändrade inriktningen innebär och lyssna in viktiga perspektiv. Anteckningar från dialogen kommer att biläggas handlingar inför kommande beslut och tas med i arbetet framåt.

Datum: 27 november 2023

Tid: 18.00-20.00

Plats: Gustavsbergs gymnasieskola, Britt-Louise Sundells Gata 11
Det är ett begränsat antal platser i lokalen.

På dialogmötet närvarar ansvariga förtroendevalda samt tjänstepersoner. Inbjudan skickas också till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och gymnasie-, vuxenutbildning och arbetslivsnämnden.

Varmt välkomna,
Carl Kangas, kommunstyrelsens ordförande
Miranda Ahlers, ordförande gymnasie-, vuxenutbildning och arbetslivsnämnden

 

Här finnes handlingar att läsa: Möten, handlingar och protokoll - Möten - Kommunstyrelsen (2023-11-29) (360online.com) Länk till annan webbplats.