Informationsträff med fokus på skolnärvaro

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Närvarofrämjande arbete i fokus när utbildningskontoret bjöd in till informationsträff för vårdnadshavare till elever i Värmdös grundskolor.

Elever med hög frånvaro riskerar i högre grad att misslyckas, ha sämre betyg och i förlängningen hamna i utanförskap. Att vara i skolan är enligt forskning en av de starkaste friskfaktorerna. Värmdö kommuns utbildningskontor riktar därför stort fokus mot närvarofrämjande arbete och bjöd nyligen in vårdnadshavare via Schoolsoft. Maria Åfeldt, strateg på utbildningskontoret, och kommunens närvaroexpert Jörgen Thullberg höll i träffen, som ägde rum i Värmdösalen.

När elever har fastnat i ett mönster av omfattande skolfrånvaro så är det av stor vikt att hem, skola och utbildningskontor samarbetar för att bygga ett skyddsnät kring eleven. Det är då viktigt att vårdnadshavare känner att det finns stöd och kunskap och en vilja till samarbete i stället för att man skuldbelägger eller skjuter över ansvaret på varandra, säger Jörgen Thullberg.

Under kvällen fick kommunen möjlighet att berätta om hur Värmdös skolor arbetar för hög närvaro och om vikten av samarbete, kvalitativ undervisning, personlig kontakt och tidigt uppmärksammande. Besökarna fick också ta del av statistiken över nuläget i Värmdö samt höra om effekter av skolfrånvaro, vikten av att bygga en skolvana och om det sociala utanförskapet som frånvaro riskerar att leda till. Även lite frånvaro kan i slutändan göra stor skillnad.

Elevers närvaro är en viktig fråga och att vi samverkar för att främja närvaro är viktigt för alla elevers kunskapsutveckling. Vi fortsätter arbetet mot problematisk skolfrånvaro och utvecklar kontinuerligt de kommungemensamma skolrutinerna vid frånvaro, berättar Maria Åfeldt.

På plats fanns också tre unga vuxna med personlig erfarenhet av långvarig problematisk skolfrånvaro. De hade bjudits in för att berätta om sina 3-6 års frånvaro under grundskolan om vad det hade inneburit för dem genom livet. Detta inslag var särskilt uppskattat av de omkring 30 deltagarna och kommunen ser nu över möjligheterna till fler liknande träffar längre fram.