Kommunen i storövning med Nacka Värmdö Räddningssällskap

Publicerad

Militärtält framför brandstation. 

Under helgen genomförde Värmdö kommun och Nacka Värmdö Räddningssällskap en gemensam beredskapsövning.

Som en del i kommunens beredskapsarbete deltog säkerhetsenheten under lördagen i en storövning med fokus på att upprätta en provisorisk trygghetspunkt under utmanande förhållanden. I övningsscenariot rådde långvarigt bortfall av el och kommunikation samt sträng kyla. Som tillägg förbereddes det även för att kunna flytta en sådan upprättad trygghetspunkt ut till en huvudö i skärgården.

Flera olika moment övades under dagen. Däribland lastning och transport av fordon, material och personal samt uppförande av sjukvårdstält och drift av reservkraft och värme. Det övades också rekognoscering av färdvägar till och från samhällsviktiga verksamheter och trygghetspunkter. Vid större händelser i samhället är det viktigt att alla som är delaktiga i krisarbetet har koll på vad som ingår i deras roll. Därför övades också små delmoment i övningen för de olika inblandade rollerna samt registrering, schemaläggning, ledningsförmåga på olika nivåer och samband.

Uppbyggnad av förmåga i civilt försvar tar tid. Samtidigt krävs att beredskapen kan anpassas här och nu samt att en adekvat och trovärdig förmåga att klara fredstida kriser kontinuerligt säkerställs. Övningen gav oss förmågetillväxt för både Nacka och Värmdö kommun då Nacka Värmdö räddningssällskap är bägge kommunernas förstärkningsresurs, säger säkerhetssamordnare Johan Berglind.

Bår och lådor med krisutrustning.