Kommunen tränar medarbetare i Academy

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Förkortade utredningstider inom socialtjänsten, maximal användning av statsbidrag inom omsorgen, effektivare sophämtning, högre måluppfyllelse inom skolan och robotiserad dokumenthantering. Det är bara några exempel på de extraordinära resultat som den senaste omgångens deltagare i Academy har arbetat med.

Academy för ett smartare Värmdö är en utbildning i kommunens utvecklingsmetodik och en träning i att leda sig själv och andra i förändring.

Insatsen pågår i ett år vid sex tillfällen, tre dagar per gång. Det riktiga arbetet sker ute i verksamheterna, då deltagarna och deras medarbetare under året arbetar med ett utvecklingscase.

- Vi vet att vi måste göra annorlunda för färre ska leverera bättre välfärd till flera, men det är ju enklare att säga än att göra. Här är Academy en stödstruktur som följer de deltagande ledarna under ett år, säger Patrik Möllerström, huvudtränare Academy.

Det här handlar inte om att hitta på nya uppdrag, utan om att testa nya sätt att leverera extraordinära resultat inom sitt grunduppdrag.

- Academy berättar inte för deltagarna hur de ska göra sitt jobb, det vet de redan. Vi erbjuder en utvecklingsmodell som alla applicerar på sin verksamhet, där de får full utväxling av sin egen kunskap, plus kunskaperna och träningen som utbildningen ger. Arbetet i verksamheten sker tillsammans med medarbetare. Förändring på riktigt innebär att vi tar vara på alla medarbetares fulla förmåga och kompetens. Det är först när den förändringen sker som det blir bestående förändring, säger Cecilia Lejon, Kommundirektör.

Ibland kan det vara svårt att bryta inkörda mönster. Vi strävar efter att effektivisera vårt arbete för medborgarna, därför är Academy en viktig del i vårt dagliga arbetssätt.