Kommunstyrelsen har besökt Djurö Marina fältstation

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Fältstationen är en del av samarbetet mellan KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och Värmdö kommun som startade 2018. Genom samarbetet agerar Värmdö forskningsfält för samverkan kring utbildning, forskning och innovation för en hållbar samhällsutveckling.

Fältstationen är en del av samarbetet mellan KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och Värmdö kommun som startade 2018. Genom samarbetet agerar Värmdö forskningsfält för samverkan kring utbildning, forskning och innovation för en hållbar samhällsutveckling.

Djurö marina fältstation används av KTHs forskare och studenter inom både fältstudier och utveckling. Bland annat för utveckling och tester av nya former av vattenfarkoster. Fältstationen sparar in mycket tid och underlättar i deras arbete då de kan utveckla och justera utrustning direkt i närheten av testmiljön istället för att behöva transportera utrustningen långa sträckor. Uppskattningsvis sparar de mellan 2-4 timmar i onödig ställtid per person.

På plats gick de igenom två av de pågående projekten:

Det första projektet är en elbåt med hydrofoil-teknik. Testbåten har en elmotor samt en hydrofoil som består av en extra lång fena och undervattensvingar där enbart motorn har kontakt med vattnet medans skrovet flyger ca 50 centimeter ovanför vattenytan. Genom den nya designen minskar motståndet i vattnet med mellan 50-80% vilket även minskar energiförbrukningen och möjliggör för längre resor med elmotor. Designen gör även att inga svallvågor bildas samtidigt som motorn gör att den är tyst och helt utsläppsfri.

Det andra projektet är en självstyrande undervattensrobot som ska klara av att själv leta upp och undersöka olika objekt den är programmerad för. Roboten skulle kunna användas för att inspektera kablar eller havsodlingar av alger, fisk och musslor.