Kommunstyrelsen på besök på Siggesta gård

2023-03-16

Flera människor står framför en gårdsbyggnad.

Under onsdagen besökte kommunstyrelsen Siggesta gård för att ta del av företagets historia, hållbarhetsarbete och verksamhetens utmaningar.

Kommunstyrelsen gör årligen flera verksamhetsbesök i kommunen där företag får tillfälle att berätta om sina verksamheter och de olika möjligheter och utmaningar som finns. Årets första besök blev ett på Siggesta gård där kommunstyrelsen välkomnades av gårdens ägare Olof Stenhammar och VD Susanne Blomberg.

Under besöket fick deltagarna lyssna till berättelsen om företagets historia. Gården som öppnade portarna för 20 år sedan var från början en restaurang och en golfbana som vände sig till framför allt barnfamiljer. Under åren har verksamheten sedan utökats med både konferensrum och hotellrum. Idag har Siggesta gård 58 rum och totalt 140 bäddar samt flera konferenslokaler i olika storlekar. Gården har omkring 70 000 besökare per år och gästerna utgörs av både företag och privatpersoner från olika delar av världen.

Siggesta gård är en viktig destination och del i Värmdös varumärke. Vår ambition är att öka samverkan med näringslivet. Det var väldigt givande att ta del av utvecklingsplaner och de tydliga medskicken om kompetensförsörjningsutmaningen. Där har vi ett gemensamt intresse i att hitta lösningar, säger Carl Kangas (S), kommunstyrelsens ordförande.

Olof och Susanne lyfte under dagen hur deras fokus ligger på att skapa en genuin känsla på gården och på att göra saker på rätt sätt ur miljösynpunkt. Hållbarhet och miljöhänsyn genomsyrar därför arbetet på Siggesta gård där personalen odlar egna grönsaker, jagar på gårdens egen mark och återbrukar material i stället för att köpa nytt.

Gården har idag 25 heltidsanställda som är mellan 16 och 74 år. Men att få tag på personal har under de senaste åren varit en utmaning då många lämnade hotell- och restaurangbranschen under pandemin. Det är även en pågående utmaning för de anställda att ta sig till arbetet då kommunikationerna ut till gården är glesa. Framåt önskar Siggesta gård mer samarbete med kommunen vad gäller utbildning och kompetensförsörjning, och Susanne menar att Siggesta gård just är den perfekta platsen att lära sig restaurang- och hotellyrket på.

Besöket avslutades med en rundvandring på gården där deltagarna fick möjlighet att titta in i logen, en lokal som har plats för drygt 500 personer.