Kommunstyrelsens ordförande informerar

Publicerad

Mall för nyhetsbild

På Kommunstyrelsens möte den 25 oktober stod budgetförslag för 2024 på agendan. Värmdösamarbetes budget fick bifall och kommer gå upp för beslut i KF den 8 november.

Nedan kan ni höra KSO Carl Kangas berätta kort om innehållet i förslaget. På opengov hittas handlingar från mötet i sin helhet:

Möten, handlingar och protokoll - Möten - Kommunstyrelsen (2023-10-25) (360online.com) Länk till annan webbplats.