Kommunstyrelsens ordförande informerar

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Carl Kangas (S) informerar om besluten som togs 29 november under kommunstyrelsens möte.