Kommunstyrelsens ordförande informerar

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Carl Kangas (S) informerar om besluten som togs 24 januari under kommunstyrelsens möte.