Kommunstyrelsens ordförande informerar

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Under onsdagen hade kommunstyrelsen möte.

Kommunstyrelsens ordförande Carl Kangas (S) informerar om tre av besluten som togs på sammanträdet med kommunstyrelsen onsdag den 14 juni.