KTH-student har utvecklat ett tidsbesparande AI-verktyg

Publicerad

KTH-student Linn Nordlund som har utvecklat ett AI-verktyg till kommunen

KTH-student Linn Nordlund.

Som en del av sitt examensarbete i urban och regional planering vid KTH, har Linn Nordlund utvecklat ett verktyg som automatiskt översätter äldre planbestämmelser till dagens juridiska och digitala motsvarighet med hjälp av AI.

Linn Nordlund har sedan en tid tillbaka arbetat med att digitalisera detaljplaner på Kart- och GIS-avdelningen i Värmdö kommun. Inspirationen till att automatisera tolkningen av planbestämmelser kom i spåren av ett generellt utvecklingsarbete på avdelningen som många var delaktiga i.

– Tack vare att Värmdö kommun arbetat med digitalisering under en längre tid fanns en databas av tolkade planbestämmelser som vi kunde använda som data när programmet ”tränades”. Verktyget använder NLP, Natural Language P rocessing, och en AI-algoritm för att dra slutsatser om sannolikheten för att en äldre bestämmelse hör till en viss kategori i Boverkets nuvarande planbestämmelsekatalog, förklarar Linn Nordlund.

Stor tidsbesparing

Programmet föreslår också en formulering till de bestämmelser där fritext ska användas så att tolkningen av likartade bestämmelser ska bli så enhetlig som möjligt.

– Att använda mjukvaran vid digitalisering kan därmed innebära en stor tidsbesparing, eftersom varje bestämmelse inte behöver tolkas manuellt, samtidigt som översättningen blir mer systematiskt gjord, fortsätter Linn Nordlund.

Underlättar i planeringsprocessen

En enhetligt utförd digitalisering ökar chanserna för att kunna använda informationen till att underlätta i planeringsprocessen och utforma bygglovsverktyg. Dessutom kan informationen lättare uppdateras om ny vägledning eller lagstiftning kommer.

– Än så länge är programmet begränsat till att kunna översätta planbestämmelser från åren 1949 till 1969, men kommer inom kort att anpassas även för andra perioder i plan- och bygglagstiftningen, avslutar Linn Nordlund.