Kulturskolan når ut till fler unga på plattformen Discord

2022-12-22

En hand på ett piano

Under hösten har Kulturskolan i samarbete med Ung i Värmdö provat på att för första gången hålla i digital undervisning på plattformen Discord.

Det nya konceptet är ett sätt för Kulturskolan att bidra med ett kunnande inom musik och att samtidigt bredda möjligheten för unga personer att få tillgång till konstnärliga uttryck. På Discord finns en musiklärare till hands i den digitala miljön för att stötta, inspirera och svara på musikrelaterade frågor.

Det känns väldigt spännande med det här samarbetet eftersom det här är en helt ny arena för Kulturskolan. Den här sortens samverkan är precis vad vi vill ha, säger Klas Jättner, kulturskolechef på Värmdö kulturskola.

Ung i Värmdö har en egen mötesplats på Discord som används för en mängd olika ledarledda aktiviteter, där bland annat den nystartade musikundervisningen. Samarbetet mellan Kulturskolan och Ung i Värmdö gör att Kulturskolan kan nå ut till unga personer som de kanske annars inte hade nått. Men det bidrar även till en konstruktiv vuxennärvaro på den digitala arenan. Förhoppningen med att bredda utbudet på Ung i Värmdös digitala mötesplats är att skapa intresse hos fler unga personer ur målgruppen och att samtidigt erbjuda möjlighet att ta del av kulturella sammanhang på flera olika sätt.