Kvällens vuxenvandring i kvarteren runt Munkmora 

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Givet nattens händelse anordnar Värmdö kommun genom Polarverksamheten en extrainsatt vuxenvandring i området.

Syftet är att finnas till hands för ungdomar och möta boenden i Munkmora, men framför allt att vara medmänniska.

Vill du vara med och göra en konkret trygghetsinsats?
Vi möts på Markörplan 3 klockan 18.00. Vill du ansluta senare är du givetvis välkommen.