Lagkrav på utsortering av matavfall från 1 januari

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Från och med den 1 januari 2024 är det obligatoriskt för alla hushåll och verksamheter i Sverige att sortera ut sitt matavfall. Värmdö kommun har dock beviljats dispens under 2 år hos Naturvårdsverket från kravet för alla kommunens hushåll samt för verksamheter i skärgården.

Värmdö kommun har ansökt om dispens för att ha tid att hitta effektiva lösningar som kombinerar matavfallsinsamling med förpackningsinsamling. På fastlandet kommer matavfallsinsamlingen att bli obligatorisk för hushållen när den fastighetsnära förpackningsinsamlingen sätts igång under 2026-2027. I skärgården utreder vi om matavfallsinsamling är möjlig på kärnöarna.

Vad innebär det för ditt hushåll?

Hushåll omfattas av dispensen. Det är frivilligt att ansluta dig till matavfallsinsamling precis som tidigare. Du som har matavfallsinsamling idag får det hämtat som vanligt. Du som vill börja sortera ditt matavfall är välkommen att beställa via E-tjänst eller kontakta Servicecenter.


Beställ matavfallsabonnemang (varmdo.se) Länk till annan webbplats.

 

Vad innebär det för ditt företag?

Verksamheter på fastlandet omfattas inte av dispensen. Det är därför hög tid för dig som saknar matavfallsinsamling att ordna förutsättningar för att den utsorteringen ska fungera och att ansluta dig. Kontakta Servicecenter för mer information. Företag i skärgården omfattas av dispensen och behöver ännu inte ansluta sig.

EU:s avfallsdirektiv

Kraven om insamling av matavfall är kopplade till införandet av avfallsdirektivets (2008/98/EG) artikel 22 om bioavfall. Den innebär att EU:s medlemsstater ska säkerställa att bioavfall antingen separeras och materialåtervinns vid källan, eller samlas in separat och inte blandas med andra typer av avfall.

Här hittar du mer information om matavfall samt länkar till e-tjänst, avfallshämtning och annan relaterad information.

Matavfall - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats.