Landshövdingen besöker Värmdö

Publicerad

Carl Kangas (S), Anna Kinberg Batra, Kristina Lång (C) och kommundirektör Cecilia Lejon.

Under ett inspirerande besök i Värmdö kommun har landshövding Anna Kinberg Batra tillsammans med personer från förvaltning och politik diskuterat en rad viktiga ämnen för kommunens och regionens framtid.

Särskilt intresse fanns kring frågan om helikopterambulans, näringsliv samt utvecklingsmöjligheter i kommunen. Under mötet presenterade representanterna från Värmdö kommunens arbete med frågor som rörde hållbarhet, tillväxt, näringsliv och civilberedskap. Lite extra fokus låg på frågor som står högt på vår agenda såsom infrastrukturutmaningar, hållbar etablering i skärgården och möjlighet till etablering av en helikopterbas.

– I Värmdö finns allt, från stad till ytterskärgård, och stora utvecklingsmöjligheter framåt, säger landshövding Anna Kinberg Batra.

Samtalet betonade vikten av att forma en näringslivsstruktur som är anpassad för Värmdös framtida behov, där fler invånare har möjlighet att både bo och verka lokalt. De framhävde även betydelsen av att etablera trygghetspunkter som vid särskilda händelser ska möjliggöra säkerhet för både Värmdöbon och besökare.

– Jag vill tacka Landshövdingen för ett givande samtal om Värmdös näringsliv, våra utvecklingsplaner och hur de är beroende av en utbyggd statlig infrastruktur. Det var glädjande att höra hennes uppskattning för vårt arbete med skärgårdsutveckling och skärgårdspaketet för fler permanentboende. Vi fick också möjlighet att uppdatera varandra om arbetet med stärkt krisberedskap och fler trygghetspunkter där vår samverkan är särskilt viktig, säger kommunstyrelsens ordförande, Carl Kanga (S).

Värmdö kommun arbetar nära Länsstyrelsen i många frågor som rör framtida utveckling och Landshövdingens besök var ett viktigt steg för fortsatt samarbete i frågor som har stor betydelse för Värmdöbor och Värmdös näringsliv.