Lediga fredagar ska förbättra socialsekreterarnas återhämtning

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Den 15 november beslutade socialnämnden att ge individ och familjeomsorgskontorets socialsekreterare förbättrade arbetsvillkor. Anställda inom enheterna för barn och unga, och vuxen erbjuds en schemaläggning som medför en sammanhållen ledighet av tre dagar.

Bristen på tid för återhämtning har identifierats av medarbetare, chefer och fackförbund som det största problemet för att förbättra kompetensförsörjning och arbetsmiljö. Därför erbjuds nu samtliga socialsekreterare inom Värmdö kommuns individ och familjeomsorgskontor en schemaläggning av arbetstiden som innebär en sammanhållen ledighet av totalt tre dagar, från fredag till och med söndag. Var sjunde fredag blir då en arbetsdag för några socialsekreterare.

Förutom tid för återhämtning är förhoppningen också att de förbättrade arbetsvillkoren ska göra Värmdö kommun till en mer attraktiv arbetsgivare och underlätta rekryteringen av socialsekreterare främst inom myndighetsutövning för barn och familj.

Socialnämnden kommer att pröva arbetstidsförändringen mellan den 8 januari och den 19 juli 2024. Därefter ska effekten av schemaförändringen utvärderas.

Här kan du lyssna på Sam Assadi (S), socialnämndens ordförande i P4 Stockholm.

Lediga fredagar ska locka fler till Värmdö - P4 Stockholm | Sveriges Radio Länk till annan webbplats.