Lien – ett tyst arbetsredskap i samklang med naturen

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Med lien vill Ieva Millers, gruppchef på Utemiljö, Tekniska driftavdelningen, minska ljudföroreningar i kommunen och ge anställda och invånare ett tyst alternativ till högljudda maskiner.

– Det är viktigt att komma ihåg att inte alla gillar maskiner med brummande motorer. Definitivt inte naturen! Och förutom djuren, behöver vi också ta hänsyn till de människor som bor och vistas i de omgivningar vi sköter, säger Ieva Millers.

Ieva Millers arbetsgrupp förvaltar utemiljöerna på kommunens skolor, förskolor, äldreboenden, dagliga verksamheter och sporthallar. Hon menar att vi behöver värna tystnaden.

– Maskiner är jättebra. Vi skulle inte kunna utföra vårt uppdrag utan dem. Men ibland kan motorfria handredskap vara skönare både för utföraren och för den som till exempel sitter i ett klassrum och behöver koncentrera sig, eller den som sover på andra sidan väggen på äldreboendet eller förskolan. Då är den tysta lien ett utmärkt arbetsredskap.

Ett effektivt och tidssparande alternativ

Ieva Millers berättar att lieslåtter ibland också är ett mer effektivt och tidsbesparande alternativ.

– Speciellt i ojämn terräng, där en trimmer inte är lika smidig att jobba med. Lien gör det lättare att komma åt utan att lämna förstörelse efter sig. Dessutom slipper utföraren bära skyddskläder, hjälm med visir, speciella skor och hörselkåpor. En annan fördel är att risken för stenskott elimineras helt och hållet, förklarar Ieva Millers.

Längtan tillbaka till hantverket

Intresset för att slå med lie växer sig allt starkare i Sverige. Kanske är det längtan tillbaka till det gamla hantverket som drar. Ieva Millers, som genom hela sitt yrkesliv verkat för naturvänliga arbetsmetoder, menar att lieslåtter är ett sätt att vara mer närvarande i nuet, i samklang med naturen.

– Jag ser på slåtter med lie som en meditativ förvaltning. Utföraren lär känna omgivningarna i alldeles lagom takt. Och det i samspel med naturen. Igelkottar och andra djur hinner ju lätt springa undan för liearbetet.

Lieslåtter som pedagogisk funktion

I juni tog Ieva Millers med sig sitt gäng på liekurs, med målet att alla som vill ska kunna slå med lie. Hon förklarar att utövandet med lie av hennes anställda även har en pedagogisk funktion.

– Kanske inspirerar vi någon till att så en blomsteräng på sin tomt, som de sedan kan slå med lie. Naturligtvis kommer vi fortsätta att använda maskiner inom förvaltningen. Men jag vill ge mina anställda och våra invånare ett tyst alternativ till trimmern och andra högljudda motorredskap, avslutar Ieva Millers.