Lokaliseringsutredning av anläggningar för isidrott

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Kommunstyrelsen har beslutat att ge kommunens förvaltning i uppdrag att skyndsamt genomföra en fördjupad lokaliseringsutredning av anläggningar för isidrotter. Det långsiktiga syftet är att underlätta för utvecklingen och i förlägningen även bevarandet av Värmdös isidrotter.

Den nya utredningen föreslås fokusera på möjligheten att lokalisera delar eller hela behovet av anläggningar för isidrotten på den så kallade Sveviatomten. Förvaltningen får också i uppdrag att utreda möjligheten att placera någon del av behovet av anläggningar för isidrotter på annan plats, samt belysa nollalternativet (det vill säga att inte tillgodose behoven av anläggningar för isidrott).

En viktig anledning till föreslagen inriktning är att placering av isanläggningar på Sveviatomten bedöms initialt kunna ge lägre kostnadsbild samt möjliggöra exploateringsintäkter i området där anläggningarna är lokaliserade idag.

- Det finns ett omfattande behov av isytor i kommunen. Föreningarna har länge väntat på besked. Efter år av utredningar vill vi nu komma framåt i processen. Vi ser att vi med förslaget kan möta konståkningens, hockeyns och bandyns behov och jag är glad över det tydliga stöd som föreningarna uttryckt för förslaget. Med mer is finns det också större möjligheter för allmänheten och spontanidrott, säger Carl Kangas, kommunstyrelsens ordförande (S).

Utredning av lokalisering av anläggningar för isidrott i Värmdö kommun har pågått under flera år och i olika former. Utredningarna har till stor del utförts utifrån de underhållsbehov av nuvarande anläggningar som funnits, samt det faktum att det finns ett fortsatt stort behov av isanläggningar för idrottsutövande värmdöbor.

- Det är bra att kommunen ska utreda lokaliseringen av isytor som kan möjliggöra barn och ungas fysiska aktivitet, både inom föreningsidrotten, i skolundervisningen eller för att njuta av skridskoåkning som en fritidsaktivitet, säger Lena Hellström, Chef kultur- och fritidskontoret.


Tidplan

  • Förslag till utredningsbeslut togs i kommunstyrelsen den 29 november
  • Delrapportering av utredningen i kommunstyrelsen i juni 2024
  • Ambitionen är att ta ett inriktningsbeslut i kommunstyrelsen i november 2024
  • Genomförande/projekt förvaltningen år 2027/2028


Läs hela underlaget här: Möten, handlingar och protokoll - Möten - Kommunstyrelsen (2023-11-29) (360online.com) Länk till annan webbplats.