Markanvisningar på Möja och Svartsö

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Nu bjuder vi in byggaktörer att medverka i en markan­visning för ny bebyggelse av bostäder i skärgården. Målet är att främja permanentboendet på Värmdös kärnöar.

I syfte att hålla vår skärgård livskraftig arbetar kommunen fram ett så kallat skärgårdspaket för att få fler permanentboende på och kring våra kärnöar. I dialog med bo­ende på öarna tar vi fram åtgärder som ska bidra till det målet och nu bjuder vi in byggaktörer att lämna in anbud i markanvisningar för nya bostäder på Möja och Svartsö.

- Jag är väldigt glad över att Värmdösamarbetet nu levererar i enlighet med vårt skärgårdspaket för att möjliggöra för fler permanentboende på våra kärnöar. Jag hoppas vi får in flera intressenter som vill vara med och utveckla områdena med förslag som många kan efterfråga, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Kangas (S).

- Idag bor runt 270 personer permanent på de två öarna och bostadsbeståndet består framför allt av småhus, varav en stor del är äganderätter. Med markanvisningarna vill vi öka möjligheten för fler att bo permanent i skärgården genom att skapa ett varierat utbud av bostäder med olika byggnads­typer och upplåtelseformer, säger kommundirektör Cecilia Lejon.

Du som byggaktör har nu en unik chans att få vara med och bygga på riktigt speciell och vacker plats med många fina värden att utveckla vidare. Ditt anbud ska inte bara kunna redovisa för hur utformningen av nya bostäder, utemiljöer och gemensamma ytor bidrar till att främja permanentboende. Alla förslag måste också vara anpassade till platsernas unika förutsättningar.

Markanvisningen kommer att ske genom ett så kallat jämförelseförfarande i två steg. Förslagen vi får in i steg 1 ligger till grund för vilka som får utveckla sin idé vidare i steg 2. På länkarna nedan finns allt underlag och övrig information kring markanvisningarna och hur du som byggaktör lämnar in ett anbud.

Markanvisning - Möja , 3 MB.

Markanvisning - Svartsö , 2.3 MB.


Vad är en markanvisning?

En markanvisning är en ensamrätt för en byggherre att under viss tid förhandla med kommunen om att förvärva kommunal mark för bebyggelse och att genomföra avsedd bebyggelse.