Minnesdag för rangers världen över

Publicerad

Kris Luckin - ranger och naturvårdare

Kris Luckin - ranger och naturvårdare

Måndagen den 31 juli firades World Ranger Day. Vi har träffat Kris Luckin, Värmdö kommuns egen ranger, för att höra honom berätta om minnesdagen och vad ranger-yrket innebär.

Initiativet, World Ranger Day, startades 1992 av International Rangers Federation, med syftet dels att uppmärksamma ranger-yrket och dess utmaningar, dels för att minnas och hedra de rangers som har gått bort under året.

– Ranger-yrket är varierat och täcker allt från att vårda och bevaka naturen till vägledning, skötsel och tillsyn av densamma. För många av oss är det inte bara ett arbete utan vår passion, berättar Kris Luckin.

Sätter sina liv på spel

Men i vissa delar av världen innebär yrket livsfara. Framför allt i Afrika och Asien.

– Där sätter rangers sina liv på spel varje dag. Allt i naturens och djurens tjänst, säger Kris Luckin.

The Thin Green Line Foundation har gjort en sammanställning över dödsfallen de senaste tolv månaderna. De berättar att så många som 148 rangers världen över har dött i tjänsten eller kopplat till tjänsten.

– Den främsta dödsorsaken globalt är mord. Det innefattar bland annat rangers som mördas av kriminella gäng inom illegal jakt. Andra dödsorsaker är olyckor med fordon, djuranfall och vildmarksolyckor, då många rangers världen över arbetar i farlig och svår terräng, i alla väderlek, och oftast med begränsad utrustning, förklarar Kris Luckin.

Fokus på klimatmålet

Förutom att hedra de rangers som världen förlorat under året fokuserar minnesdagen även på det globala klimatmålet – att kunna skydda 30 procent av jorden 2030.

– International Rangers Federation har räknat på vad som krävs för att nå målet och kommit fram till att vi skulle behöva bli betydligt fler för att täcka ytan effektivt och kunna skydda den - från nuvarande antal rangers på 286 000 till 1,5 miljoner, säger Kris Luckin.

För Kris Luckin ger minnesdagen både stöd och styrka. Men också erkännande.

– World Ranger Day ger oss rangers världen över en möjlighet att lyfta fram det arbete vi gör och de effekter det har på vår jord, avslutar Kris Luckin.

Kris Luckin är född i England och kommer senast från en tjänst som Park Ranger i London. Han har jobbat på Värmdö Kommun i fem år och är ranger och naturvårdare här. Ett av hans stora mål är att få ut ännu fler människor i naturen och få dem att älska den. På så sätt växer kraften att vilja skydda naturen än mer.