Munkmoraskolan certifierad som en Generation Pep Skola 2024

Publicerad

Mall för nyhetsbild

På Munkmoraskolan har rörelse och hälsosamma matvanor länge varit en del av verksamheten. Ett led i att stärka arbetet var att skolan började arbete med Generation Pep Skola. Nu belönas skolan med att bli en av de skolor som certifieras som en Generation Pep Skola 2024 och får då diplom signerat Generation Peps verksamhetschef Carolina Klüft och en av initiativtagarna, Hans Kunglig Höghet, Prins Daniel.

Pep-rapporten 2023 visade att endast två av tio barn och ungdomar når rekommendationen kring fysisk aktivitet om minst 60 minuter om dagen, vilket är rekommendationen från Världshälsoorganisationen WHO. För att stötta skolorna i sitt hälsoarbete finns verktyget Generation Pep Skola, och skolor som arbetar aktivt med verktyget kan också bli certifierade sedan hösten 2020. Alla skolor som fått certifieringen för 2024 kommer att fira detta på sin respektive skola och med ett extra stort fokus under maj månad, då alla certifierade skolor uppmanas att fira.

Munkmoraskolan är den enda skolan i Värmdö som blivit certifierade och totalt är det 45 skolor i hela Sverige som fått äran att bli certifierade.

– Vi är jätteglada över att så många skolor vill ta på sig ledartröjan och engagerar sig i sina elevers hälsa. Skolan är den arena som har möjlighet att nå ut till alla barn, och är också idag en plats där många barn kommer i rörelse. Att vi nu kan certifiera skolans arbete känns helt fantastiskt. En certifiering innebär att hela skolan tagit krafttag och att alla delar på skolan verkligen finns där för att stötta eleverna till en bättre fysisk hälsa och att arbetet är en del av det systematiska kvalitetsarbetet, säger Carolina Klüft verksamhetschef på Generation Pep till deras hemsida.

"Våra elever mår bättre"

På Generation Pep Skola har skolan skattat sitt nuläge genom evidensbaserade frågor för sex olika kategorier kring fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor, och sedan tagit fram konkreta handlingsplaner. När skolan skattat sig högt på alla sex områden har skolan möjlighet att bli certifierad och handlingsplanen skickas in till Generation Pep där en expertgrupp går igenom handlingsplanen innan skolan tilldelas certifieringen. Arbetet med barn och ungas hälsa är en färskvara och kräver ett kontinuerligt arbete, certifieringen löper på årsbasis, per kalenderår och sedan kan skolan ansöka på nytt.

På Munkmoraskolan har arbetet mot en certifiering pågått sedan läsåret 21/22.

Vi är jätteglada över att ta emot den här certifieringen. Det är ett bevis på det outtröttliga arbete som vi gör här på skolan. Vi har sett att våra elever mår bättre, koncentrerar sig bättre och presterar bättre när vi jobbar aktivt med hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet så för vår del är arbetet självklart. Vi kan bland annat se att vi har ett fantastiskt resultat på Nationella proven för årskurs 3, där vi ligger över kommunens och rikets snitt, säger Cecilia Abrahamsson, rektor på Munkmoraskolan och fortsätter:

Arbetet ligger väl i linje med skolans vision: Munkmoraskolan- för ett liv i balans! Hos oss får alla elever ett tryggt och hållbart lärande för livet, hållbarhet för individen och hållbarhet för vår omvärld. Att bli uppmärksammad för det arbete vi lägger ner betyder otroligt mycket för oss som skola, men såklart också för personal och elever, säger Cecilia Abrahamsson, avslutningsvis.

På Munkmoraskolan kommer man uppmärksamma certifieringen genom att man hissar sin nya Generation Pep Skola flagga så fort man fått den och sätta upp anslag om certifieringen i entréhallen. Under våren kommer skolan att fortsätta med sitt arbete kring hälsosam kost och arbetet för att få eleverna att röra på sig mer.