Nyöppnad Familjecentral på Värmdö

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Den 1 september invigdes Värmdö familjecentral i Blåsippans öppna förskola - ett samarbete mellan region Stockholm, mödra- och barnhälsovård, den öppna mottagningen Hamnen och kommunens öppna förskola och socialtjänst.

Familjecentralens målgrupp är blivande föräldrar i Värmdö Kommun samt förskolebarn och deras föräldrar som tillhör Hemmesta BVC.

Vi behöver en Familjecentral på Värmdö. Vi som tycker det representerar både professionen och politiken. Målet med öppen förskola på familjecentralen är att erbjuda barn en pedagogisk verksamhet i samarbete med de till barnen medföljande vuxna, samtidigt som de vuxna ges möjlighet till social gemenskap. I den öppna förskolan kan familjecentralens fyra professioner se familjen under längre stunder. Det förenklar möjligheten att skapa goda relationer samt att uppmärksamma familjens behov och eventuella risker, säger Amie Kronblad, kommunalråd (L), utbildningsnämndens ordförande.

På familjecentralen arbetar personal från flera olika verksamhetsområden tillsammans kring barnfamiljen. Här samordnas och samlokaliseras främjande och förebyggande arbete för såväl blivande föräldrar som föräldrar med förskolebarn, vilket innebär att familjecentralen kan fungera som en ingång för att nå alla föräldrar och samtidigt kunna erbjuda kompletterande stödformer för föräldrar som är i behov av det.

Äntligen öppnar vi upp en familjecentral på Värmdö. Det är ett välkommet tillskott till vårt förebyggande arbete då vi lättare kommer kunna fånga upp barn och föräldrars behov av stöd och insatser", säger Marie Bladholm, kommunalråd (M), socialnämndens ordförande.

Utifrån socialtjänstens tydliga inriktning om samverkan och förebyggande arbete, barnkonventionen och den gemensamma värdegrunden i förskolans läroplan, ska familjecentralen vara en mötesplats med tillgång till ett samlat och lättillgängligt stöd av god kvalitet från olika aktörer. Här skapas bättre förutsättningar för ett arbete som genomsyras av barnets perspektiv och där barnets och familjens bästa sätts i centrum.

Genom samtal om barns utveckling, allmänna behov och föräldraskapet kan man bidra till familjernas trygghet. Utifrån det kan träffar och föräldrautbildning med olika teman erbjudas vårdnadshavare som en del av att arbeta främjande och stärka vårdnadshavarna i föräldraskapet, säger Birgitta Zaar, kontorschef Individ- och familjeomsorgskontor

familjecentralens arbete gör att man tidigt kan fånga upp familjer som behöver stöd av olika former. Både de som tidvis känner sig osäkra i sitt föräldraskap och de som behöver ett högre grad av stöd.

För vårdnadshavare som är hemma med ett litet barn är den öppna förskolan en plats där kontakter kan knytas med andra vuxna, samtidigt som barnen erbjuds lek i pedagogisk miljö, säger Carmen Blom, kontorschef Utbildningskontoret.