Ny rekommendation; Provtagning av nära kontakter vid covid-19

Publicerad

Covid 19 - illustration av virus

Nu införs rekommendation om testning av alla nära kontakter i en smittspårning, även de som inte har några symtom. Rekommendationen om provtagning av asymtomatiska nära kontakter gäller för vuxna och ungdomar i gymnasieåldern.

Nu skärps rekommendationerna för provtagning ytterligare. Nu ska även symtomfria personer (vuxna eller i gymnasieålder) som träffat konstaterad covid-smittad person testa sig om man umgåtts med mindre än två meters avstånd i minst 15 minuter.

Om det gått mindre än fyra dagar från det att man träffat den smittade personen när första provet tas, rekommenderas ett nytt prov tas när det gått fem dagar från det att man umgicks. Om mer än 7 dagar har passerat efter umgänge när man får reda på att man kommit i kontakt med smittad person rekommenderas ingen provtagning av symtomfria personer.

De nära kontakter som provtas i en smittspårning (t ex arbetskamrater, vänner, lagkamrater mm) ska träffa så få personer som möjligt under inkubationstiden. Har man inte symtom kan man dock gå till skolan eller arbetet (om arbetet kräver fysisk närvaro) i väntan på provsvar, men vara noga med att hålla avstånd. Alla som får symtom (även om tidigare prov tagits och var negativt) rekommenderas att stanna hemma och om symtomen varar mer än 24 timmar beställa nytt test.

Läs mer här Länk till annan webbplats.


För smittspårning inom vård, på särskilda boenden för äldre, hemtjänst, LSS-boenden och socialpsykiatriska boenden, var god se särskilda regionala riktlinjer.