Ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Från och med 2024 införs en ny riskklassningsmodell och efterhandsdebitering för alla livsmedelsverksamheter i hela Sverige.

Kommunen kommer från 2024 att använda ett nytt sätt för att räkna ut hur många kontroller din livsmedelsverksamhet ska få under 5 år. Detta innebär att alla livsmedelsverksamheter kommer att ”klassas om” enligt den nya modellen under 2023.

Från och med 2024 införs även efterhandsdebitering, som innebär att verksamheter framöver betalar avgift efter utförd kontroll i stället för årsavgift.

Här har vi samlat information om vad de nya reglerna innebär för dig som livsmedelsföretagare och vilka uppgifter du behöver lämna in till kommunen:

Ny riskklassningsmodell och efterhandsdebitering - varmdo.se