Nytt Liv för Runda Huset: En Levande Arena för Unga i Gustavsberg

Publicerad

Splitbild på runda huset och personal.

Under en pressträff presenterades Runda husets framtid. I hjärtat av Gustavsberg planeras det för en spännande förändring när Runda huset blir en levande arena för unga. Med ett tydligt fokus på att skapa meningsfulla erfarenheter och meningsfull fritid för invånare i Värmdö, blir detta initiativ ett viktigt steg mot social hållbar utveckling.

Runda huset, som för närvarande hyrs av Kultur och fritidskontoret, fungerar som en mötesplats för unga och är samlokaliserat med Kultur och bibliotek. När Kultur och Bibliotek flyttar till det nya Värmdö Kulturhuset, strävar Kultur och fritidskontoret efter att göra Runda huset till en pulserande plats för främjande verksamhet.

- Vi vill skapa ett multifunktionellt hus med målbilden att det ska bli ett hus ”som har tänt från morgon till kväll”. Det är något som vi upplever starkt skulle bidra till känslan av trygghet i Gustavsberg, säger Miranda Ahlers (C), ordförande kultur- och fritidsnämnden.

Ledorden för detta initiativ är jämlikhet, inflytande, medskapande och mobilitet. Målet är att skapa en levande arena som inkluderar och välkomnar en bred representation av invånare i Värmdö, med fokus på att erbjuda dem möjligheten till meningsfulla och positiva upplevelser.

Arbetet kommer att påbörjas med att samlokalisera olika verksamheter i Runda huset och skapa förutsättningar för en levande plats under stora delar av dagen och kvällen. De första stegen inkluderar Kultur och fritids enheter Ung i Värmdö och Kulturskolan, som kommer att erbjuda öppen ungdomsverksamhet och expertis inom kulturskoleverksamheten. Planen är att öppna upp redan från augusti och samtidigt inleda dialoger med andra aktörer som kan bidra till husets dynamik.

- Att levandegöra Runda huset ger goda förutsättningar till ett tryggt och inkluderande sammanhang i Gustavsbergs centrum för alla barn och unga i kommunen, säger Lena Hellström, chef kultur- och fritidskontoret.

Detta initiativ är inte bara en möjlighet att ge unga en plats för kreativitet och delaktighet utan ligger också i linje med Värmdö Vision 2030, särskilt under inriktningsmål om hållbar välfärd och inriktningsmål om jämlika och trygga livsvillkor för invånarna. Genom att skapa synergier med Musikens hus, Runda huset och Värmdö kulturhus, förväntas detta projekt inte bara berika området utan också bli en modell för socialt engagemang och samarbete.