Öppet hus om Nämdöskärgårdens nationalpark

Publicerad

Myggskär i blivande Nämdö nationalpark

Fotograf: Henrik Trygg

Den 12 oktober bjuder vi in till öppet hus gällande den planerade nationalparken i Nämdöskärgården. Välkommen!

Skärgården öster om Nämdö i Värmdö kommun är en mycket variationsrik och relativt oexploaterad del av Stockholms skärgård. Här pågår ett arbete med att ta fram ett förslag till att bilda en nationalpark. Den 12 oktober är du välkommen på öppet hus där du kan ställa frågor och diskutera förslaget med projektet innan remissutskick.

Plats: Värmdö kommunhus, Ingaröfjärden

När: Den 12 oktober, kl. 16.30 – 18.30

Välkommen att titta förbi och ta del av ett mer samlat underlag till förslag till nationalpark.

 

Nämdöskärgården utgör ett välbevarat och representativt exempel på ett skärgårdsområde i Östersjön. Området omfattar både mellan- och ytterskärgårdsmiljöer. Dess variationsrika brackvattenmiljöer, kobbar och skär, rika växt- och djurliv och intressanta historia gör tillsammans med storleken området unikt och viktigt att skydda för kommande generationer. Genom att bilda en nationalpark kan natur- och kulturvärdena bevaras och utvecklas. Inom området kan också entréer och anordningar för besökare uppföras för att skapa förutsättningar för besökare att på ett hållbart sätt upptäcka området.

Läs mer om arbetet med en nationalpark i Nämdöskärgården på Länsstyrelsen Stockholms webbplats:

Bildande av en nationalpark i Nämdöskärgården | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.